ביולוגיה, טכנולוגיה וחברה

סביבות טכנולוגיות-תרבותיות והתזה החזקה של הגוף המטאפורי

שמעון עמית - 25 בפברואר ,2016

במאמר זה אגדיר, אבחן וארחיב את תזת "הגוף המטאפורי". התזה מבוססת, בראש ובראשונה, על רעיונותיו של מרשל מקלוהן (1911-1980). בעבודתו התמקד מקלוהן בחקר המדיה והטכנולוגיה ובהשפעתן על החברה והתפישה האנושית. הוא זיהה את הסביבה המלאכותית כהרחבה או כפרוטזה של הגוף וחקר את האינטראקציה בין שני התחומים, הגוף והסביבה המלאכותית, כאינטראקציה מטאפורית דו-כיוונית.

ניתן להגדיר את האינטראקציה כדלהלן: (א) הטכנולוגיה מבוססת על הגוף, כלומר אנו מעצבים מחדש את הסביבה ויוצרים סביבות מלאכותיות כהרחבות פונקציונאליות של הגוף (ב) הגוף משתנה מבחינה תפישתית, מושגית, תיאורטית, ואפילו פיסית, כתוצאה מהאינטראקציה. האינטראקציה הנ"ל באה לידי ביטוי במטאפורת מכונת הגוף, שאת התפתחותה אני בוחן באמצעות תובנותיו של מקלוהן.

התזה עוסקת בנושאים הבאים: מרשל מלקוהן, מכונת הגוף, היסטוריה של הביולוגיה, מטאפורות ומדע, מטאפורות וטכנולוגיה

נספח: למאמר מתלווה קובץ נוסף, המכיל טבלאות המציגות את התפתחות מטאפורת מכונת-הגוף במדעי החיים, מראשית העת החדשה ועד לתקופתנו.

המאמר המלא באנגלית.

לעמוד המאמר

התיאוריה של מקלוהן וההבניה המטאפורית של הגוף במדעי החיים (עבודת דוקטורט)

שמעון עמית - 24 בפברואר ,2016

בעבודה זו אחקור את יחסי הגומלין בין מטאפורות, סביבות טכנולוגיות-תרבותיות ותיאוריות במדעי החיים. ביסודה, תזת הגוף המטאפורי עוסקת במטאפורה אינטראקטיבית דו-כיוונית. על פי הטענה המרכזית של התזה, טכנולוגיות הן פרוטזות אשר מחד מבוססות על הגוף ומאידך מעצבות מחדש את הגוף מבחינה תפישתית, מושגית, תיאורטית ופיסית (ראו איור 0.1).

התפישה האנושית תלויה במסגרות מטאפוריות גדולות: מצד אחד, סביבות טכנולוגיות-תרבותיות נוצרות באמצעות המחשבה המטאפורית; מצד שני, אותן סביבות מעצבות מחדש את התפישה המטאפורית. המדע הוא חלק אינטגרלי מתהליך זה, הן כגורם חשוב בהתפתחות הטכנולוגית-תרבותית והן כתחום ידע הנמצא תחת השפעת הסביבה הטכנולוגית-תרבותית.

התזה עוסקת בנושאים הבאים: מרשל מלקוהן, מכונת הגוף, היסטוריה של הביולוגיה, מטאפורות ומדע, מטאפורות וטכנולוגיה.

העבודה המלאה באנגלית. תקציר בעברית מופיע בסוף הקובץ.

 

האינטראקציה ההדדית בין שני התחומים של מטאפורת מכונת הגוף


body-technology-metaphors-McLuhan


לעמוד המאמר