התיאוריה של מקלוהן וההבניה המטאפורית של הגוף במדעי החיים (עבודת דוקטורט)

שמעון עמית, 24 בפברואר ,2016
קריאת המאמר ↖︎
הורדת המאמר ↓

בעבודה זו אחקור את יחסי הגומלין בין מטאפורות, סביבות טכנולוגיות-תרבותיות ותיאוריות במדעי החיים. ביסודה, תזת הגוף המטאפורי עוסקת במטאפורה אינטראקטיבית דו-כיוונית. על פי הטענה המרכזית של התזה, טכנולוגיות הן פרוטזות אשר מחד מבוססות על הגוף ומאידך מעצבות מחדש את הגוף מבחינה תפישתית, מושגית, תיאורטית ופיסית (ראו איור 0.1).

התפישה האנושית תלויה במסגרות מטאפוריות גדולות: מצד אחד, סביבות טכנולוגיות-תרבותיות נוצרות באמצעות המחשבה המטאפורית; מצד שני, אותן סביבות מעצבות מחדש את התפישה המטאפורית. המדע הוא חלק אינטגרלי מתהליך זה, הן כגורם חשוב בהתפתחות הטכנולוגית-תרבותית והן כתחום ידע הנמצא תחת השפעת הסביבה הטכנולוגית-תרבותית.

התזה עוסקת בנושאים הבאים: מרשל מלקוהן, מכונת הגוף, היסטוריה של הביולוגיה, מטאפורות ומדע, מטאפורות וטכנולוגיה.

העבודה המלאה באנגלית. תקציר בעברית מופיע בסוף הקובץ.

 

האינטראקציה ההדדית בין שני התחומים של מטאפורת מכונת הגוף


body-technology-metaphors-McLuhan


תוכן עניינים

Abstract: The Thesis of the Metaphoric Body
i
Part I: Metaphors, Technologies and the Human Body
1
1. Reciprocity, Experience and the Myth of Objectivity
3
2. Technological Extensions and their Impact on Society
49
3. The Electronic Prosthesis of the Nervous System and the Collapse of the Old Categories
91
Part II: The Transformation from the Organic Perception of the Body to the Mechanistic Perception
134
4. The Organic Perception and the Fate of the Four Aristotelian Causes
138
5. The Body↔Machine Metaphor during the First Mechanistic Phase
164
6. The Second Mechanistic Phase and the Development of the Industrialized Body
209
7. The Spell of Fragmentation: Pathology and Cell Theory
240
8. Transformism and the Design of the Body↔Machines
299
Conclusion
401
Notes
409
Bibliography
432
קריאת המאמר ↖︎
הורדת המאמר ↓
תצוגה מקדימה