מדע בדיוני

תסריטי קולנוע בעברית: מדע בדיוני, סאטירות חברתיות, קומדיות אפלות.

חתול מפלצת: תסריט מדע בדיוני

שמעון עמית - 3 באוקטובר ,2020

תסריט – מדע בדיוני:

מנכ"ל חברה העומד למות מוכן לעשות הכול כדי להישאר בחיים. החלטתו קושרת את גורלו לגורל חתולו ומשנה באופן דרמטי את חייו ואת חייהם של עובדי החברה ומשגיחי הכשרות המתלווים אליהם.

מילון מונחים:


- INTERCUT: סצנה מפוצלת שמתרחשת במקביל בשני מקומות שונים, כגון בשיחת טלפון שבה רואים את שני המקומות המופיעים בסצנה.

- MC או Music Cue: קטע מוסיקלי/שיר שמופיע בפסקול הסצנה.


- .O.S או Off Screen: כאשר הדובר נוכח במקום בו מתרחשת הסצנה, אך נמצא מחוץ למצלמה. כגון, בסצנה שבה הדובר נמצא במיקום הסצנה אבל המצלמה ממוקדת באדם אחר.


- .V.O או Voice Over: כאשר הדוברת אינה נוכחת במקום בו מתרחשת הסצנה אלא בקולה בלבד, כגון בשיחת טלפון שבה לא רואים את אחת הדוברות שנמצאת במקום אחר, או כשדמות מדברת מתוך רדיו פתוח, או קריינות המלווה את הסצנה.

לעמוד התסריט