סביבות טכנולוגיות-תרבותיות והתזה החזקה של הגוף המטאפורי

שמעון עמית, 25 בפברואר ,2016
קריאת המאמר ↖︎
הורדת המאמר ↓
נספחים

במאמר זה אגדיר, אבחן וארחיב את תזת "הגוף המטאפורי". התזה מבוססת, בראש ובראשונה, על רעיונותיו של מרשל מקלוהן (1911-1980). בעבודתו התמקד מקלוהן בחקר המדיה והטכנולוגיה ובהשפעתן על החברה והתפישה האנושית. הוא זיהה את הסביבה המלאכותית כהרחבה או כפרוטזה של הגוף וחקר את האינטראקציה בין שני התחומים, הגוף והסביבה המלאכותית, כאינטראקציה מטאפורית דו-כיוונית.

ניתן להגדיר את האינטראקציה כדלהלן: (א) הטכנולוגיה מבוססת על הגוף, כלומר אנו מעצבים מחדש את הסביבה ויוצרים סביבות מלאכותיות כהרחבות פונקציונאליות של הגוף (ב) הגוף משתנה מבחינה תפישתית, מושגית, תיאורטית, ואפילו פיסית, כתוצאה מהאינטראקציה. האינטראקציה הנ"ל באה לידי ביטוי במטאפורת מכונת הגוף, שאת התפתחותה אני בוחן באמצעות תובנותיו של מקלוהן.

התזה עוסקת בנושאים הבאים: מרשל מלקוהן, מכונת הגוף, היסטוריה של הביולוגיה, מטאפורות ומדע, מטאפורות וטכנולוגיה

נספח: למאמר מתלווה קובץ נוסף, המכיל טבלאות המציגות את התפתחות מטאפורת מכונת-הגוף במדעי החיים, מראשית העת החדשה ועד לתקופתנו.

המאמר המלא באנגלית.

תוכן עניינים

Abstract
2
Metaphors and Reciprocal Interaction
2
Metaphors, Embodied Experiences and Extensions
8
The Development of the Body Machine Metaphor
16
Hybrid Energy and Rear View Mirrors
24
Notes on the Hybrid Development of the Organic Order
26
Notes on the Hybrid Development of the Mechanistic Order
31
Notes on the Hybrid Development of the Electronic Order
39
The Metaphoric Body in the Total Field of Knowledge
44
Acknowledgments
46
References
46
Notes
60
קריאת המאמר ↖︎
הורדת המאמר ↓
נספחים
תצוגה מקדימה