ישראל נגד יהודה: ההיבטים הסוציו-פוליטיים של הארכיאולוגיה המקראית בישראל כיום

שמעון עמית, 26 בפברואר ,2016
קריאת המאמר ↖︎
הורדת המאמר ↓

המאמר מתחקה אחר ההיבטים החברתיים-פוליטיים והרטוריים של השיח במדע הארכיאולוגיה המקראית בישראל כיום. במהלך המאמר אראה כי לא ניתן להפריד את המחקר והפרשנויות התיאורטיות מזהויות והטיות פוליטיות-חברתיות. ככלל, הארכיאולוגים הציוניים מגלים ספקנות פחותה באופן משמעותי כלפי התנ"ך מאשר הארכיאולוגים הפלסטיניים, המינימליסטים הפרו-פלסטיניים או הפוסט-ציונים הישראלים.

מאז שנות ה- 90, אסכולה חדשה מאוניברסיטת תל-אביב מפתחת ומקדמת פרדיגמה חדשה של כרונולוגיה נמוכה, המכחישה את קיומה של הממלכה המאוחדת בימי המלכים היהודאים דוד ושלמה. למרות הצלחתה של הפרדיגמה החדשה, אסכולה שמרנית, שנציגיה הבולטים מגיעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מאתגרת את הפרדיגמה החדשה ומנסה להגן על, או לעדכן את, הפרדיגמה הישנה של הכרונולוגיה הגבוהה. אתרי החפירה השנויים ביותר במחלוקת כיום הם אתר "עיר דוד" בעיר העתיקה בירושלים וחורבת קייאפה. המאמר מנתח את המאבק בין האסכולות על ממלכות ישראל ויהודה, כפי שהוא משתקף במאמרים, ספרים, הרצאות, מצגות, ראיונות ודיונים סוערים בתקשורת.

המאמר מתמקד במיוחד בעבודותיהם של ישראל פינקלשטיין, יוסף גרפינקל ואילת מזר.

המאמר המלא באנגלית. 

תוכן עניינים

Abstract
2
Zionism and Biblical Archaeology
3
The Israeli-Palestinian Conflict and the Danger of Biblical Minimalism
9
A New Phase in Biblical Archaeology
15
Finkelstein’s Apology and the Scapegoats from Sheinkin Street
22
The Excavations at the City of David
29
The Northern Kingdom of Israel vs. the Kingdom of Judah
40
The Little Dutch Boy who Put his Finger in the Leaking Dike
46
The War on Khirbet Qeiyafa and the Reciprocal Interaction of Theories and Data
51
Theory Ladenness of Observation
67
Conclusion: The Separation of Research from Identity
71
References
74
Endnotes
87
קריאת המאמר ↖︎
הורדת המאמר ↓
תצוגה מקדימה